De Woningwaard wijkaanpak naar aardgasvrij

Door Jim Beerepoot

Alle wijken aardgasvrij in 2050; ‘hoe?’ vraag je je af. De snelheid waarmee we nu verduurzamen zet grote vraagtekens bij die opgave. Waar woningcorporaties wél met hun woningvoorraad aan de slag gaan, blijven particuliere woningeigenaren achter. En laten zij nou net met 57,2% de grootste hoeveelheid woningen bezitten. De vele subsidies voor de verschillende verduurzamingsmaatregelen vanuit de overheid blijken niet genoeg om particuliere woningeigenaren te activeren.

Vanuit onze ervaringen zien we dat een woningeigenaar vaak niet weet wat hij of zij moet doen: welke maatregelen neem ik in welke volgorde? Wat zijn de kosten en besparingen op de lange termijn? En, doe ik er überhaupt goed aan om nu te beginnen? Tegen deze vragen lopen woningeigenaren vroeg of laat aan. Maar waar haal je dan als woningeigenaar je kennis vandaan?

Het verduurzamen van je woning is niet simpel en dus is advies gewenst. Deze gedegen, specifieke adviezen zijn niet zomaar beschikbaar.

Een traditionele manier van advisering, via een scan of via het opmeten van de woning en de persoonlijke uitleg aan de keukentafel, kost veel tijd. Bovendien zijn er niet genoeg adviseurs om heel Nederland bijtijds van een advies op maat te voorzien. Ook is advies op maat duur. Het adviseren van grote groepen particuliere woningeigenaren moet dus makkelijker, sneller en goedkoper.

Hier komt Woningwaard om de hoek. Woningwaard ontwikkelde in samenwerking met RVO, TKI-Urban Energy en VNG Innovatieve Aanpakken een platform met een online maatwerkadvies dat tegen lage kosten grote groepen woningeigenaren van verduurzamingsadvies kan voorzien. Het is gebaseerd op het via bouwtekeningen inmeten van woningtypes in ons online systeem. Hiermee kunnen we tegelijkertijd grote aantallen seriematige woningen adviseren. Deze methode is opschaalbaar en betaalbaar!

De bewoner geeft zijn woongedrag en -wensen aan en het advies past zich hier interactief op aan. We gebruiken hierbij de meest nauwkeurige berekeningsgrondslag: het Passiefhuis Planningspakket (PHPP).

Maar we geven niet alleen advies: het platform is ook ontworpen voor actieve bewonersparticipatie, ondersteuning van energiecoaches en de mogelijkheid om offertes aan te vragen van lokale uitvoerende bedrijven.

Woningwaard gelooft heilig in de wijkaanpak. Nauwe samenwerking tussen Woningwaard, gemeente en bewonerscoöperaties is cruciaal. Via ambassadeurs en wijkbijeenkomsten zorgen we voor enthousiasme in de wijk. In de huidige coronatijden zetten we meer in op online middelen voor het activeren van bewoners. Uit onze ervaringen hebben we geleerd dat buren en andere buurtbewoners elkaar stimuleren.

“Het leeft echt in de wijk. Er is een nieuw elan ontstaan. Mensen vragen aan elkaar hoe het ermee staat”
De heer Looijen, bewoner in De Zilverkamp (proeftuin Aardgasvrije Wijken)

Bewoners die elkaar aanspreken is het vliegwiel dat de wijkenergietransitie op gang brengt. Hoe snel dit gebeurt, weten we nog niet. Het is een proces van vele jaren. Elke bewoner en elke wijk gaat op zijn eigen tempo aan de slag. Woningwaard houdt zijn adviessysteem dan ook voor vele jaren actueel en beschikbaar.

Is aardgasvrij in 2050 een haalbare kaart? We hopen het. In ieder geval is het stap voor stap comfortabeler en toekomstbestendiger maken van de woning voor iedereen een wens. Hier hoopt Woningwaard de komende jaren met zijn adviezen en wijkaanpakken nog veel meer aan bij te dragen.

Interesse gewekt?

Ben je een gemeente en heb je interesse in een samenwerking? Bezoek de gemeentepagina voor het aanmaken van een demo-account en de juiste contactgegevens

Over de auteur

Jim Beerepoot is sinds november 2019 als energietransitie-consultant werkzaam bij Woningwaard. Jim is verantwoordelijk voor de communicatie, marketing en de lopende projecten bij Woningwaard. Hij onderhoudt contact met gemeenten, uitvoerende bedrijven en bewoners.

aardgasvrij, advies, energieneutraal, Passiefhuis Planningspakket, verduurzaming, wijkaanpak

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *