Voor gemeenten

Gemeenten zijn volop bezig met het opstellen van een warmtetransitievisies. Nauwkeurige data over warmteaanbod en -vraag is nodig om tot slimme keuzes te komen.

In de doorvertaling van de visie naar wijkuitvoeringsplannen is het belangrijk bewoners te laten deelnemen om draagvlak en eigenaarschap te creëren. Woningwaard helpt gemeenten aan relevante data als input voor de visie en het uitvoeringsplan, en biedt bovendien ondersteuning in bewonersparticipatietrajecten.

Wijktransities versnellen

Wijktransities versnellen met data van Woningwaard

Woningwaard biedt elke bewoner een persoonlijk maatwerkadvies met handelingsperspectief. Hierbij zijn wooncomfort en gezondheid belangrijke randvoorwaarden. Vanuit het advies wordt de bespaar- en opwekpotentie van huisnummerniveau geaggregeerd naar wijkniveau. Gemeenten krijgen zo informatie over:

  1. Te nemen maatregelen in de wijk
  2. Feitelijke bespaarpotentie van bewoners
  3. Investeringskosten van bewoners
  4. Wensen van bewoners
  5. Actiebereidheid van bewoners om te verduurzamen

De maatwerkadviezen bevatten veel informatie die voor het wijkuitvoeringsplan nuttig is. Het geeft inzicht in het werkelijk bespaarpotentieel en de uiteindelijk in te vullen warmtebehoefte in de wijk. Op basis van deze informatie is een gevalideerde businesscase collectieve warmte te maken. Doordat de nauwkeurige PHPP-berekeningsmethode gebruikt wordt, kunnen de te gebruiken risicomarges kleiner blijven.

Bewoners participeren

Bewoners participeren

Bewoners participeren in wijkuitvoeringsplannen

Het maatwerkadvies van Woningwaard biedt bewoners de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze actief betrokken te zijn bij een wijkuitvoeringsplan. Gewoon ‘thuis vanaf de bank’.

Bewoners geven goed geïnformeerd hun mening, zodat er draagvlak en eigenaarschap ontstaat voor de uitvoering van het plan. In de tussentijd biedt Woningwaard bewoners een overzicht met ‘geen spijt-maatregelen’ die ze kunnen nemen om alvast te beginnen met verduurzamen. Woningwaard combineert deze wijkgerichte aanpak met bewonersparticipatietrajecten en werkt samen met de lokale energieloketten.

Realtime dashboard

Alle informatie en data overzichtelijk in realtime dashboard

In het gemeentelijk dashboard zijn alle ontwikkelingen zichtbaar. Alle informatie over bespaarpotentieel, investeringskosten per woningtype etc. zijn hierin overzichtelijk te zien. Dit wordt gecombineerd met informatie over de actiebereidheid van bewoners; Hoeveel bewoners melden zich aan voor de collectieve warmte? Hoeveel mensen overwegen om dit te doen? Hoeveel bewoners kiezen zelfstandig voor de all-electric oplossing?

Realisatie

Oordeel zelf

Bekijk het Woningwaard-maatwerkadvies en oordeel zelf. Je kunt hier een proefaccount aanmaken. Gebruik hiervoor postcode 6852BR met huisnummer 15.

Startpunt energietransitie?

Ben je een gemeente en heb je ook interesse om laagdrempelig met de energietransitie te starten? Contacteer ons via info@woningwaard.nl of op 06- 577 644 33.