Voor gemeenten

Gemeenten zijn volop bezig met het opstellen van een warmtetransitievisie. Nauwkeurige data over warmteaanbod en -vraag is nodig om tot slimme keuzes te komen.

In de doorvertaling van de visie naar wijkuitvoeringsplannen is het belangrijk bewoners te laten deelnemen om draagvlak en eigenaarschap te creëren. Woningwaard helpt gemeenten aan relevante data als input voor de visie en het uitvoeringsplan en ondersteunt in bewonersparticipatietrajecten.

Wijktransities versnellen

Wijktransities versnellen met data van Woningwaard

Woningwaard biedt elke bewoner een persoonlijk maatwerkadvies met handelingsperspectief. Hierbij zijn wooncomfort en gezondheid belangrijke randvoorwaarden. Vanuit het advies wordt de bespaar- en opwekpotentie van huisnummerniveau geaggregeerd naar wijkniveau. Gemeenten krijgen zo informatie over:

Te nemen maatregelen in de wijk
Feitelijke bespaarpotentie van bewoners
Investeringskosten van bewoners
Wensen van bewoners
Actiebereidheid van bewoners om te verduurzamen

Deze data is relevante input voor de warmtetransitievisie en helpt bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan.

Bewoners participeren

Bewoners participeren

Bewoners participeren in wijkuitvoeringsplannen

Het maatwerkadvies van Woningwaard biedt bewoners de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze actief betrokken te zijn bij een wijkuitvoeringsplan.
Gewoon ‘thuis vanaf de bank’.

Bewoners geven goed geïnformeerd hun mening, zodat er draagvlak en eigenaarschap ontstaat voor de uitvoering van het plan. In de tussentijd biedt Woningwaard bewoners een overzicht met ‘no-regret’ maatregelen die ze kunnen nemen te beginnen met verduurzamen. Woningwaard combineert deze wijkgerichte aanpak met bewonersparticipatietrajecten van bijvoorbeeld Squarewise of Buurkracht en werkt samen met de Energieloketten.

Realisatie

Realisering door lokale uitvoerders

De uitvoering begint wanneer de warmtetransitievisie is opgesteld en het verduurzamen van wijken van start gaat. Woningwaard bouwt lokale kennis en ontwikkelvermogen bij uitvoerende bedrijven op. We werken het liefst met lokale bedrijven, bouwondernemers en installateurs. Waar nodig, leiden we ze op zodat ze kunnen omgaan met de hedendaagse installatietechnieken en bewoners kunnen helpen om de eerste verduurzamingsstappen te nemen.

Realisatie

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in een samenwerking met Woningwaard of wil je meer weten?