Woningwaard-maatwerkadvies

Nauwkeurig advies met handelingsperspectief

Met het geautomatiseerde Woningwaard-maatwerkadvies kunnen grote groepen bewoners van een maatwerkadvies worden voorzien. Nauwkeurig en met handelingsperspectief.

Snel advies

Eerst worden diverse woningtypes geselecteerd waarvan er veel in een wijk staan. Die woningtypes worden vanaf bouwtekeningen tot op de centimeter nauwkeurig in ons systeem ingevoerd.

Door de woningtypes aan postcode en huisnummer te koppelen krijgt een bewoner na aanmelding direct al een nauwkeurig advies voor ogen. Om het advies te verfijnen geeft de bewoner antwoord op vragen over woonwensen en later uitgevoerde aanpassingen aan de woning.

Online omgeving

Bewoners ontvangen een link naar de online omgeving van het maatwerkadvies. Het is mogelijk om deze online omgeving aan te passen naar de wensen en behoeften van de gemeente en de wijk. De gemeente kan hier bijvoorbeeld meer informatie over hun plannen in de wijk kwijt of enquêtes uitzetten onder bewoners om hen laagdrempelig te laten participeren.

In deze online omgeving wordt alle informatie verzameld. De bewoner kan zijn eigen woningdossier inzien en antwoorden aanvullen of wijzigen. Deze is op termijn bij verhuizing over te dragen aan nieuwe bewoners zodat belangrijke informatie over en handleidingen passend bij de woning behouden blijven.

Direct advies

Na aanmelden ontvangt de bewoner direct advies over de te realiseren energiebesparing. De bewoner wordt uitgenodigd om het advies te verfijnen door het beantwoorden van vragen. De bewoner ziet de nauwkeurigheid van het advies groeien. De vragenlijst past zich aan op de actuele eigenschappen van de woning en de wensen van de bewoner. Vragen over de kruipruimte worden bijvoorbeeld pas gesteld als de bewoner interesse heeft in een offerte voor vloerisolatie.

Eenvoudig en praktisch

Het maatwerkadvies toont de logica achter het verduurzamen van de woning in samenhang met de manier waarop de bewoner in de woning wenst te wonen. Omdat de doorlooptijd in de transitie naar aardgasvrije wijken lang is, krijgen bewoners altijd inzicht in de geen spijt-maatregelen die ze kunnen nemen om te beginnen met verduurzamen. Om de keuzes voor een grote groep bewoners te eenvoudiger te maken, worden de maatregelen (passend bij de wensen van de bewoners) ook in pakketten aangeboden. Vanuit de getoonde interesse in de wijk is het mogelijk om collectieve inkoopacties te organiseren.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in een samenwerking met Woningwaard of wil je meer weten?