Onze aanpak

Wijken met toekomt

Woningwaard werkt aan wijken met toekomst. We ontzorgen bewoners in de energietransitie en helpen lokale overheden bij het realiseren van de energiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord. Dit doen we door gemeenten te ondersteunen in wijkaanpakken met een geautomatiseerd, nauwkeurig, integraal en op maat gemaakt advies voor elke bewoner.

Wijkaanpakken

Gemeenten zijn volop bezig met plannen om wijken van het aardgas af te krijgen. Wanneer de gemeenten met de wijkuitvoeringsplannen aan de slag gaan, kan Woningwaard invulling gaan geven. De gemeente kan met Woningwaard elke bewoner een persoonlijk maatwerkadvies bieden, zodat alle bewoners uit de wijk inzicht krijgen in hoe ze stap voor stap hun woning kunnen verduurzamen. Ook biedt het gemeenten de mogelijkheid om bewoners laagdrempelig te bevragen en te laten meebeslissen richting aardgasvrij.

Goed geïnformeerd kunnen bewoners hun mening geven over de inhoud en het proces van een wijkuitvoeringsplan. Daarmee ontstaat draagvlak en eigenaarschap voor de uitvoering van het plan. Woningwaard combineert deze wijkgerichte aanpak met bewonersparticipatietrajecten en werkt samen met lokale energieloketten.

Maatwerkadvies

Met het geautomatiseerde Woningwaard-maatwerkadvies kunnen grote groepen bewoners van maatwerkadvies worden voorzien. Een nauwkeurig advies met handelingsperspectief, waarin onder andere ‘geen spijt’-maatregelen staan. Bewoners zijn goed geïnformeerd over hun eigen situatie en mogelijkheden om gelijk aan de slag te gaan om hun huis te verduurzamen.

Comfort en gezondheid

Het maatwerkadvies van Woningwaard is een compleet advies. We maken niet alleen de winst op de energierekening of de CO2-besparing zichtbaar, maar geven ook inzicht in het verbeteren van het wooncomfort en de gezondheid in een woning. Dit doen we door ook zachtere indicatoren in beeld te brengen, zoals het gedrag en de gezinssamenstelling. Wij vinden het belangrijk dat bewoners inzicht krijgen in alle keuzes rondom verduurzamingsmaatregelen. Door hiervan een volledig overzicht te geven, kunnen zij bewuste keuzes maken over hun woonwensen.


Nauwkeurig

Ons advies rekent exact uit in welke mate een maatregel moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld over hoeveel zonnepanelen nodig zijn of wat de benodigde Rc- of U-waarde is. Dit biedt bewoners de mogelijkheid aan de hand van het advies in gesprek te gaan met uitvoerende partijen voor het opvragen van offertes. Het advies is praktisch toepasbaar voor deze partijen en bespaart ze veel voorbereidingstijd. Een groot gedeelte van de relevante informatie staat hierin, zoals de maten van het huis, woonwensen en -ambities, en eventueel aanpassingen sinds de bouw van het huis.

PassiefHuis PlanningsPakket (PHPP)

Wij willen bewoners inzage geven in de staat van de woning en de mogelijke verbeterroutes via een toepasbaar advies. We geloven dat een transitie van deze omvang een integrale benadering vereist. Om die reden is ons maatwerkadvies gebaseerd op het PassiefHuis PlanningsPakket (PHPP) en de Nederlandse doorvertaling daarvan: nearly Zero Energy Building (nZEB).

Het PHPP bestaat inmiddels 25 jaar en wordt doorontwikkeld door het Passive House Institute (PHI). Dit instituut doet uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aan gebouwen en is een ervaren koploper voor passief en energieneutraal bouwen. 

Met deze methode is het mogelijk om de energiebalans integraal door te rekenen en waardoor we de energieprestatie van een gebouw nauwkeurig kunnen voorspellen. Doordat bouwfysica en installatietechniek integraal in de berekeningen worden meegenomen, kan de economisch meest voordelige route naar een aardgasvrije, comfortabele en gezonde woning berekend worden. Hierdoor worden onnodig-dikke-isolatiepakketten of te-zwaar-gedimensioneerde-installaties voorkomen waardoor een serieuze kostenreductie mogelijk is voor de bewoner.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in een samenwerking met Woningwaard of wil je meer weten?